Kontrowersje w sztuce

Kontrowersje w sztuce

Zostałam pobudzona intelektualnie do poruszenia ważnej kwestii. Chodzi o sztukę. Nie o sztukę mięsa jednak. Wydarzenia w Krakowie i w Warszawie zmusiły mnie do zastanowienia się nad tym, czy sztuka powinna budzić kontrowersje. Wszem i wobec wiadomo, że zrobiło się ogromne zamieszanie wokół Jana Klaty – dyrektora Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Podczas spektaklu „DoWięcej oKontrowersje w sztuce[…]