Czy blogerowi grozi stalking?

Czy blogerowi grozi stalking?

Każdemu może grozić uporczywe nękanie. Blogerowi również. Warto więc wiedzieć, że zgodnie z art. 190a: § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając sięWięcej oCzy blogerowi grozi stalking?[…]